Процедура : 2016/2664(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000088/2016

Внесени текстове :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Разисквания :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 190kWORD 15k
16 юни 2016 г.
O-000088/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000088/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка
 Отговор по време на пленарно заседание 

Може ли Съветът да поясни основните стратегически цели на Европейския съюз на предстоящата Конференция на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка, в периода 24 септември – 5 октомври 2016 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност