Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000088/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000088/2016

Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (Sydafrika)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000088/2016
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2016/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000088/2016
Indgivne tekster :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Rådet oplyse, hvilke centrale strategiske mål Den Europæiske Union har for det kommende møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), der afholdes i Johannesburg, Sydafrika, fra den 24. september til den 5. oktober 2016?