Διαδικασία : 2016/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000088/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Συζήτηση :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 15k
16 Ιουνίου 2016
O-000088/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000088/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CοP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει τους κύριους στρατηγικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσεχή συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου