Parlamendi esitatud küsimus - O-000088/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000088/2016

Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil

Suuliselt vastatav küsimus O-000088/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2016/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000088/2016
Esitatud tekstid :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kas nõukogu võiks selgitada, millised on Euroopa Liidu peamised strateegilised eesmärgid eelseisval ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsil, mis peetakse 24. septembril–5. oktoobril 2016 Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis?