Parlamento klausimas - O-000088/2016Parlamento klausimas
O-000088/2016

Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000088/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2016/2664(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000088/2016
Pateikti tekstai :
O-000088/2016 (B8-0711/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Ar Taryba gali paaiškinti pagrindinius Europos Sąjungos strateginius tikslus, susijusius su artėjančia Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencija, kuri vyks 2016 m. rugsėjo 24 d.–spalio 5 d. Johanesburge (Pietų Afrika)?