Postup : 2016/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000088/2016

Predkladané texty :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Rozpravy :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 15k
16. júna 2016
O-000088/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000088/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Kľúčové ciele pre schôdzu CoP17 v rámci CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika)
 Odpoveď v pléne 

Môže Rada vysvetliť kľúčové strategické ciele Európskej únie na nadchádzajúcej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Juhoafrická republika)?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia