Förfarande : 2016/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000088/2016

Ingivna texter :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Debatter :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 17k
16 juni 2016
O-000088/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000088/2016
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika)
 Svar i kammaren 

Kan rådet redogöra för EU:s viktigaste strategiska mål vid den kommande konferensen för parterna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 24 september–5 oktober 2016 i Johannesburg (Sydafrika)?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy