Întrebare parlamentară - O-000089/2016Întrebare parlamentară
O-000089/2016

Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000089/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2016/2664(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000089/2016
Texte depuse :
O-000089/2016 (B8-0712/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

Poate Comisia să explice principalele obiective strategice ale Uniunii Europene în cadrul viitoarei Conferințe a părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 24 septembrie și 5 octombrie 2016 la Johannesburg (Africa de Sud)?