Parlamentarno vprašanje - O-000089/2016Parlamentarno vprašanje
O-000089/2016

Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (Južna Afrika)

Vprašanje za ustni odgovor O-000089/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2016/2664(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000089/2016
Predložena besedila :
O-000089/2016 (B8-0712/2016)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Ali lahko Komisija pojasni, kateri so ključni strateški cilji Evropske unije na bližnji konferenci pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 24. septembra do 5. oktobra 2016 v Johannesburgu v Južni Afriki?