Процедура : 2016/2750(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000093/2016

Внесени текстове :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Разисквания :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 183kWORD 16k
20 юни 2016 г.
O-000093/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000093/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Европейска прокуратура и Евроюст
 Отговор по време на пленарно заседание 

Комисията представи предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534) на 17 юли 2013 г., предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т. нар. „Директива за защита на финансовите интереси“) на 11 юли 2012 г. (COM(2012)0363) и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) на 17 юли 2013 г. (COM(2013)0535).

1. Може ли Комисията да посочи актуалното състояние, нерешените въпроси и очаквания бъдещ график за приемането на тези предложения, особено като се има предвид, че те са взаимосвързани?

2. Комисията съгласна ли е с Парламента, че, тъй като Директивата за защита на финансовите интереси ще урежда престъпленията, за които ще бъде компетентна Европейската прокуратура, тази директива трябва да бъде приета преди Регламента за създаване на Европейска прокуратура?

3. Може ли Комисията да предостави на Парламента информация относно финансовите и практическите последици от новата Европейска прокуратура (вследствие на промените, направени от Съвета в текста на Комисията), включително последиците за бюджета на Евроюст?

4. Може ли Комисията да обясни оперативните, организационните и административните връзки между двата органа и да предостави информация относно степента на участие на националните парламенти?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност