Postup : 2016/2750(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000093/2016

Předložené texty :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Rozpravy :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 16k
20. června 2016
O-000093/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000093/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 Předmět: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 17. července 2013 předložila Komise návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM(2013)0534), dne 11. července 2012 předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363) (dále jen „směrnice PIF“) a dne 17. července 2013 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535).

1. Může Komise sdělit, jaký je současný stav projednávání těchto návrhů, jaké otázky bude nutné vyřešit a jaký je časový plán přijímání těchto návrhů, vezmeme-li zvláště v úvahu, že tyto tři návrhy jsou vzájemně propojeny?

2. Parlament zastává názor, že směrnice PIF musí být přijata dříve než nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, protože v ní budou definovány trestné činy, pro něž bude příslušný právě Úřad evropského veřejného žalobce. Souhlasí Komise s tímto názorem?

3. Může Komise Parlamentu sdělit, jaké finanční a praktické důsledky přinese zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (s ohledem na změny, které v návrhu Komise provedla Rada) a zejména jaký vliv bude mít zřízení úřadu na rozpočet Eurojustu?

4. Může Komise objasnit provozní, organizační a administrativní vazby mezi oběma institucemi a poskytnout informace o tom, do jaké míry jsou do jejich fungování zapojeny vnitrostátní parlamenty?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí