Parlamenti kérdés - O-000093/2016Parlamenti kérdés
O-000093/2016

  Európai Ügyészség és Eurojust

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000093/2016
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Claude Moraes, a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

  Eljárás : 2016/2750(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000093/2016
  Előterjesztett szövegek :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A Bizottság az alábbi javaslatokat nyújtotta be: 2013. július 17-én az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (COM(2013)0534), 2012. július 11-én az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot („PIF-irányelv”) (COM(2012)0363), valamint 2013. július 17-én a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (COM(2013)0535).

  1. Fel tudja-e vázolni a Bizottság a javaslatok elfogadásának legutóbbi állását, a velük kapcsolatos lezáratlan kérdéseket és a várható jövőbeli ütemezésüket, különös tekintettel a javaslatok közötti összefonódásra?

  2. Egyetért-e a Bizottság a Parlamenttel a tekintetben, miszerint a PIF-irányelv csökkenti az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekmények számát, ezért ezt az irányelvet előbb kell elfogadni, mint az Európai Ügyészségről szóló rendeletet?

  3. Tud-e a Bizottság tájékoztatást nyújtani a Parlament számára az Európai Ügyészség pénzügyi és gyakorlati hatásáról (a Tanács által a bizottsági szövegben eszközölt változtatásokat követően), beleértve az Eurojust költségvetésére gyakorolt hatást is?

  4. Meg tudja-e magyarázni a Bizottság a két szerv közötti működési, szervezeti és adminisztratív kapcsolatot, és tud-e információval szolgálni a nemzeti parlamentek bevonásának mértékével kapcsolatban?