Procedura : 2016/2750(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000093/2016

Teksty złożone :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Debaty :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 16k
20 czerwca 2016
O-000093/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000093/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 Przedmiot: Prokuratura Europejska i Eurojust
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Komisja przedstawiła dnia 17 lipca 2013 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)0534), dnia 11 lipca 2012 r. wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (dyrektywa PIF) (COM(2012)0363) oraz dnia 17 lipca 2013 r. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (COM(2013)0535).

1. Czy Komisja może przedstawić obecny stan zaawansowania prac, nierozwiązane problemy oraz oczekiwany przyszły harmonogram w odniesieniu do przyjęcia wspomnianych trzech wniosków, szczególnie przy uwzględnieniu faktu, że są one ze sobą powiązane?

2. Czy Komisja zgadza się z Parlamentem, że – z uwagi na fakt, iż dyrektywa PIF określa przestępstwa, dla których organem właściwym będzie Prokuratura Europejska – dyrektywę tę należy przyjąć przed rozporządzeniem o prokuraturze?

3. Czy Komisja może przekazać Parlamentowi informacje na temat finansowego i praktycznego wpływu nowej Prokuratury Europejskiej (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę do tekstu Komisji), w tym wpływu na budżet Eurojust?

4. Czy Komisja może wyjaśnić operacyjne, organizacyjne i administracyjne powiązania obydwu organów oraz przekazać informacje dotyczące zakresu zaangażowania parlamentów narodowych?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności