Procedură : 2016/2750(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000093/2016

Texte depuse :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Dezbateri :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 182kWORD 15k
20 iunie 2016
O-000093/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000093/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 Subiect: Parchetul European și Eurojust
 Răspuns în plen 

Comisia a prezentat o propunere de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (COM(2013)0534), la 17 iulie 2013, o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal („Directiva PIF“) (COM(2012)0363), la 11 iulie 2012, precum și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), la 17 iulie 2013 (COM(2013)0535).

1. Poate Comisia să indice care este situația actuală, care sunt problemele nesoluționate și calendarul preconizat de adoptare a acestor propuneri, având în vedere mai ales că au legătură unele cu celelalte?

2. Este Comisia de acord cu Parlamentul asupra faptului că, întrucât Directiva PIF va prevedea infracțiunile care vor fi de competența Parchetului European, ea ar trebui adoptată înainte de Regulamentul privind Parchetul European?

3. Poate Comisia să informeze Parlamentul cu privire la impactul financiar și la cel practic al noului Parchet European (în urma modificărilor aduse de Consiliu textului Comisiei), inclusiv cu privire la impactul asupra bugetului Eurojust?

4. Poate Comisia să explice legăturile operaționale, organizatorice și administrative dintre cele două organisme și să furnizeze informații cu privire la gradul de participare a parlamentelor naționale?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate