Postup : 2016/2750(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000093/2016

Predkladané texty :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Rozpravy :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 16k
20. júna 2016
O-000093/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000093/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 Vec: Európska prokuratúra a Eurojust
 Odpoveď v pléne 

Komisia predložila 17. júla 2013 návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) (COM(2013)0534), 11. júla 2012 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov) (COM(2012)0363) a 17. júla 2013 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535).

1. Môže Komisia uviesť, aký je aktuálny stav rokovaní o týchto návrhoch, či sú ešte nejaké nedoriešené otázky a aký je predpokladaný časový horizont na prijatie týchto návrhov, najmä vzhľadom na to, že tieto návrhy sú prepojené?

2. Súhlasí Komisia s názorom Parlamentu, že smernicu o ochrane finančných záujmov treba prijať skôr ako nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO), lebo touto smernicou sa vymedzujú trestné činy, ktoré budú v pôsobnosti EPPO?

3. Môže Komisia poskytnúť Parlamentu informácie o finančných a praktických dôsledkoch novej EPPO (po zmenách, ktoré Rada urobila v texte navrhnutom Komisiou) vrátane informácií o vplyve na rozpočet Eurojustu?

4. Môže Komisia objasniť prevádzkové, organizačné a administratívne prepojenie medzi týmito dvoma orgánmi a poskytnúť informácie o tom, v akom rozsahu budú do ich fungovania zapojené národné parlamenty?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia