Parlamentarno vprašanje - O-000093/2016Parlamentarno vprašanje
O-000093/2016

  Evropsko javno tožilstvo in Eurojust

  Vprašanje za ustni odgovor O-000093/2016
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Claude Moraes, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  Postopek : 2016/2750(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000093/2016
  Predložena besedila :
  O-000093/2016 (B8-0716/2016)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Komisija je 17. julija 2013 predstavila predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534), 11. julija 2012 predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (COM(2012)0363) in 17. julija 2013 predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (COM(2013)0535).

  1. Ali lahko Komisija sporoči, kakšno je trenutno stanje, ali ostajajo nerešena vprašanja in kakšen je pričakovani časovni razpored sprejetja teh predlogov, glede na to, da so medsebojno povezani?

  2. Ali se Komisija strinja s Parlamentom, da je treba direktivo o zaščiti finančnih interesov sprejeti še pred uredbo o Evropskem javnem tožilstvu, saj bodo z direktivo opredeljena kazniva dejanja, za katere bo pristojno Evropsko javno tožilstvo?

  3. Ali lahko Komisija Parlamentu zagotovi informacije o finančnem in praktičnem učinku novega Evropskega javnega tožilstva (potem, ko je Svet spremenil besedilo Komisije), vključno z učinkom na proračun Eurojusta?

  4. Ali lahko Komisija pojasni operativne, organizacijske in upravne povezave med obema organoma in zagotovi informacije o tem, koliko bodo vključeni nacionalni parlamenti?