Förfarande : 2016/2750(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000093/2016

Ingivna texter :

O-000093/2016 (B8-0716/2016)

Debatter :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 15k
20 juni 2016
O-000093/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000093/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 Angående: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust
 Svar i kammaren 

Kommissionen presenterade den 17 juli 2013 ett förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)(COM(2013)0534), den 11 juli 2012 ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (PIF-direktivet) (COM(2012)0363) och den 17 juli 2013 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535).

1. Kan kommissionen ange det aktuella läget, vilka frågor som eventuellt återstår att lösa och den förväntade tidsplanen för antagandet av dessa förslag, särskilt med tanke på att de är kopplade till varandra?

2. Håller kommissionen med parlamentet om att eftersom PIF-direktivet ska definiera de brott som faller inom Eppos behörighet, måste detta direktiv antas före Eppo-förordningen?

3. Kan kommissionen ge parlamentet information om de finansiella och praktiska följderna av den nya Eppo (efter de ändringar som rådet har gjort av kommissionens text), inklusive följderna för Eurojusts budget?

4. Kan kommissionen förklara de operativa, organisatoriska och administrativa kopplingarna mellan de två organen, och ge information om i vilken grad de nationella parlamenten är involverade?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy