Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000094/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000094/2016

Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000094/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Thomas Händel, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2016/2793(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000094/2016
Indgivne tekster :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 22. april 2013 forpligtede EU-medlemsstaterne sig ved en henstilling fra Rådet til at oprette ungdomsgarantiordninger med henblik på at give unge mennesker et "kvalitetspræget tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, læreplads eller praktikplads inden for en periode på fire måneder, efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle skolesystem". Samtidigt blev ungdomsbeskæftigelsesinitiativet iværksat for at yde støtte til unge under 30 år i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var særligt høj, og for at bidrage til gennemførelsen af ungdomsgarantien. For at muliggøre en større virkning blev udbetalingerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fremrykket til FFR'ens første to år (2014-2015), samtidigt med at der blev frigivet betydelige midler til medlemsstaterne i form af forfinansiering, som i 2015 blev forøget til 30 %.

Selv om det fremhæves i den fælles beskæftigelsesrapport 2016, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er blevet en drivkraft for forbedring af overgangen fra uddannelse til beskæftigelse, og den samlede ungdomsarbejdsløshed er begyndt at falde, er raterne stadig høje i mange medlemsstater, og de regionale forskelle er fortsat betydelige.

Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er afgørende redskaber i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed. Den 7. marts 2016 godkendte Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO) nogle centrale budskaber om vejen frem for ungdomsgarantien efter 2016. Kommissionen skal forelægge en gennemførelsesrapport i oktober. I marts 2015 fremlagde Den Europæiske Revisionsret en beretning om gennemførelsen af ungdomsgarantiordningerne og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

1. Medlemsstaterne skulle færdiggøre deres første evaluering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet senest i december 2015. Kan Kommissionen oplyse Parlamentet om de vigtigste resultater af disse evalueringer, herunder om den korrekte gennemførelse af ungdomsgarantiordningerne, kvaliteten af tilbuddene og resultaternes holdbarhed, med henblik på at tilvejebringe et rettidigt og nødvendigt input til drøftelserne om revisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR), som skal begynde meget snart?

2. Mener Kommissionen, at udrulningen af ungdomsgarantiordningerne og anvendelsen af midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er på rette vej nu? Har (den øgede) forfinansiering fremskyndet anvendelsen? Hvilke foranstaltninger kan der træffes for yderligere at forenkle og strømline adgangen til finansiering gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og/eller ESF?

3. Mener Kommissionen, at der er behov for forsat investering i ungdomsgarantien, bl.a. gennem en forlængelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet?