Parlamentarno pitanje - O-000094/2016Parlamentarno pitanje
O-000094/2016

Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih

Pitanje za usmeni odgovor O-000094/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Thomas Händel, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Postupak : 2016/2793(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000094/2016
Podneseni tekstovi :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Države članice EU-a su se 22. travnja 2013. na preporuku Vijeća obvezale uspostaviti programe Jamstva za mlade kako bi se mladima pružila „kvalitetna ponuda za posao, nastavak obrazovanja, pripravništvo ili praksu unutar četiri mjeseca od gubitka prethodnog zaposlenja ili završetka školovanja”. Istodobno je pokrenuta Inicijativa za zapošljavanje mladih kako bi se pružila potpora mladim ljudima ispod 30 godina koji žive u regijama u kojima je nezaposlenost mladih posebno visoka i kako bi se doprinijelo provedbi programa Jamstva za mlade. Kako bi učinak bio što veći, isplata sredstava namijenjenih Inicijativi za zapošljavanje mladih bila je koncentrirana u prve dvije godine VFO-a (2014. i 2015.), a državama članicama su osigurana znatna sredstva u obliku pretfinanciranja, koje je 2015. poraslo na 30 %.

Iako je u Zajedničkom izvješću o zapošljavanju iz 2016. istaknuto da su Jamstva za mlade postala pokretač poboljšanog prijelaza s obrazovanja na posao i smanjenja nezaposlenosti mladih, a sveukupna nezaposlenost mladih počela padati, u nekim državama članicama stopa nezaposlenosti je još uvijek visoka, a razlike među regijama su i dalje izražene.

Jamstva za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih su ključni instrumenti u borbi protiv nezaposlenosti mladih. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) poduprijelo je 7. ožujka 2016. ključne poruke u razvoju Jamstva za mlade nakon 2016. Komisija namjerava predstaviti izvješće o provedbi u listopadu. Europski revizorski sud je u ožujku 2015. predstavio izvješće o provedbi programa Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih.

1. Države članice su do prosinca 2015. morale dovršiti prvu ocjenu Inicijative za zapošljavanje mladih. Može li Komisija obavijestiti Parlament o najvažnijim zaključcima tih ocjena, uključujući zaključke o ispravnoj provedbi programa Jamstva za mlade, kvaliteti ponuda koje se mladima nude i održivosti rezultata kako bi se na vrijeme dobili potrebni podaci za raspravu o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) koja bi se trebala uskoro održati?

2. Smatra li Komisija da se pokretanje programa Jamstva za mlade i apsorpcija fondova za Inicijativu za zapošljavanje mladih odvijaju prema planu? Je li (povećano) pretfinanciranje ubrzalo apsorpciju? Koje se mjere mogu poduzeti kako bi se dodatno pojednostavio pristup fondovima preko Inicijative za zapošljavanje mladih i/ili Europskog socijalnog fonda?

3. Smatra li Komisija da je potrebno nastaviti ulaganja u Jamstva za mlade, uključujući na način da se proširi Inicijativa za zapošljavanje mladih?