Întrebare parlamentară - O-000094/2016Întrebare parlamentară
O-000094/2016

Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000094/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2016/2793(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000094/2016
Texte depuse :
O-000094/2016 (B8-0709/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

La 22 aprilie 2013, printr-o recomandare a Consiliului, statele membre ale UE s-au angajat să instituie sisteme de garanții pentru tineret (YG), al căror scop este acela de a pune la dispoziția tinerilor "o ofertă de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, în termen de patru luni de la momentul în care nu mai participă la activități de învățământ formal sau de la momentul în care a devenit șomer". Concomitent, a fost lansată Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), pentru a veni în sprijinul tinerilor sub 30 de ani din regiunile în care șomajul în rândul lor este deosebit de ridicat și pentru a contribui la implementarea YG. Pentru ca impactul să fie mai mare, YEI a fost concentrată pe perioada primilor doi ai CFM (2014, 2015), statelor membre fiindu-le acordate finanțări substanțiale, sub formă de pre-finanțare, aceasta fiind majorată, în 2015, cu 30 %.

Cu toate că Raportul comun privind ocuparea forței de muncă și situația socială pe 2016 a evidențiat faptul că YG a devenit un element motrice pentru îmbunătățirea tranziției de la educație la încadrarea în muncă și reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor, iar ponderea acestuia a început să scadă, valorile continuă încă să fie mari în mai multe state membre și diferențele regionale rămân considerabile.

YG și YEI sunt instrumente esențiale în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. La 7 martie 2016, Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) și-a însușit mesajele de bază privind mersul înainte al Garanției pentru tineret în perioada de după 2016. Comisia urmează să prezinte un raport de punere în aplicare în luna octombrie. În martie 2015, Curtea de Conturi a Uniunii Europene a prezentat un raport privind implementarea sistemelor YG și YEI.

1. Statele membre trebuiau să finalizeze prima evaluare a YEI până în decembrie 2015. Ar putea Comisia să informeze Parlamentul cu privire la principalele constatări din cadrul acestor evaluări, inclusiv cu privire la implementarea corectă a sistemelor YG, calitatea ofertelor și sustenabilitatea rezultatelor, astfel încât să furnizeze în timp util informațiile necesare pentru dezbaterea referitoare la revizuirea cadrului financiar multianual (CFM), care urmează să fie inițiată în curând?

2. Consideră Comisia că desfășurarea sistemelor YG și absorbția finanțării YEI sunt actualmente pe calea cea bună? A accelerat refinanțarea (majorată) absorbția? Ce măsuri pot fi luate pentru simplificarea și raționalizarea în continuare a accesului la finanțare prin intermediul YEI și/sau FSE?

3. Consideră Comisia că continuarea investițiilor în YG, inclusiv printr-o extindere a YEI, este necesară?