Întrebări parlamentare
PDF 190kWORD 16k
24 iunie 2016
O-000095/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000095/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE

 Subiect: Aplicarea de reforme prin care să se creeze locuri de muncă și creștere în Grecia

Din 5 mai 2010, Grecia beneficiază de asistență financiară din partea partenerilor europeni. În schimbul împrumuturilor, Grecia s-a angajat să realizeze reforme structurale prin care să creeze locuri de muncă și creștere și să reducă datoria sa publică. După șase ani, Grecia are în continuare niveluri ridicate ale datoriei, economia stagnează, 25% dintre cetățenii greci nu au o slujbă, iar întreprinderile și gospodăriile suferă sub povara fiscalității. Se pare că modernizarea economiei grecești nu duce nicăieri. Deși aplicarea reformelor convenite este de o importanță esențială, este de asemenea important să se ia măsurile corecte, iar acestea să fie aplicate și respectate.

În această privință, Comisia este rugată să explice următoarele:

Consideră Comisia că a făcut suficiente eforturi în trecut pentru stimularea creșterii și creării de locuri de muncă în Grecia? Are în vedere Comisia și alte acțiuni concrete?

Consideră Comisia că aplicarea reformelor în Grecia a fost încununată de succes sau consideră că guvernul grec ar putea face mai mult pentru a aplica și a asigura respectarea unor reforme în sensul menționat?

A recurs Comisia la toate mijloacele de care dispune pentru a asigura că reformele convenit au fost cu adevărat introduse și respectate?

Ce înseamnă realizarea „deplină” a acțiunilor prealabile (vezi declarația Eurogrupului privind Grecia, din 24 mai 2016) și care sunt măsurile concrete necesare în procedura de aplicare ce mai trebuie îndeplinite pentru a putea fi considerate drept acțiuni prealabile pe deplin realizate?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate