Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 17k
24. června 2016
O-000096/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000096/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Předmět: Přeprava hospodářských zvířat do Turecka

Několik sdružení pro ochranu zvířat zveřejnilo po pěti letech vyšetřování šokující videozáznam, aby upozornili na týrání tisíců zvířat přepravovaných v nevhodných podmínkách.

V letech 2010 až 2014 bylo do Turecka z celé Evropské unie vyvezeno 1,5 milionu kusů ovcí a hovězího dobytka. V roce 2015 bylo z Francie do Turecka převezeno 80 000 kusů hovězího dobytka k vykrmení, nebo k porážce, což z Francie činí největšího evropského vývozce.

Provedené vyšetřování ukazuje, že zvířata někdy překonala až 4 000 km bez vody i potravy. A co je horší, přepravci porušovali nařízení (ES) č. 1/2005, které ukládá povinnost zvířata v pravidelných intervalech vyložit a nechat je odpočinout. Vyšetřování ukazuje, že z 38 kamionů kontrolovaných v roce 2015 bylo u 89 % zjištěno porušení předpisů.

V dubnu 2015 Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že evropské právní předpisy se uplatní i v průběhu přepravy, a to i za hranicemi EU.

Je Komise obeznámena s tímto vyšetřováním organizace CIWF a dalších sdružení? Jaká opatření může Komise přijmout, aby zajistila dodržování právních předpisů a lépe kontrolovala převoz živých zvířat?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: FR
Právní upozornění - Ochrana soukromí