Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 97kWORD 15k
24. juni 2016
O-000096/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000096/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Om: Transport af husdyr til Tyrkiet

Flere dyrebeskyttelsesorganisationer har foretaget undersøgelser igennem fem år og har offentliggjort en chokerende video for at afsløre mishandling af tusindvis af dyr, der transporteres under elendige vilkår.

Mellem 2010 og 2014 er 1,5 millioner får og kvæg blevet eksporteret fra hele Unionen til Tyrkiet. I 2015 blev 80 000 franske får sendt til Tyrkiet for at blive opfedet eller slagtet, og Frankrig blev hermed den største europæiske eksportør.

Undersøgelsen viser, at dyrene i visse tilfælde har været transporteret over op til 4 000 km uden at modtage hverken mad eller drikke. Endnu værre er det, at transportfirmaerne derved overtræder forordning (EF) nr. 1/2005, der forpligter dem til at aflæsse dyrene med jævne mellemrum for at give dem en hvileperiode. Ud af 38 inspicerede lastvogne i 2015 fremgår det af undersøgelsen, at 89 % overtrådte forordningen.

Den Europæiske Unions Domstol bekræftede endda i april 2015, at EU's regler også gælder for transport uden for grænserne.

Er Kommissionen bekendt med denne undersøgelse foretaget af CIWF og andre sammenslutninger? Hvilke foranstaltninger kan den træffe for at sikre, at lovgivningen overholdes, og transport af levende dyr kontrolleres bedre?

Forespørgslens originalsprog: FR
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik