Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 17k
24. juuni 2016
O-000096/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000096/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Teema: Põllumajandusloomade transport Türki

Mitmed loomakaitseorganisatsioonid on viie aasta jooksul kogunud andmeid ning avaldanud šokeeriva video, et astuda välja tuhandete kõlbmatutes tingimustes reisivate loomade väärkohtlemise vastu.

Aastatel 2010–2014 eksporditi kogu Euroopa Liidust Türki 1,5 miljonit lammast ja veist. 2015. aastal saadeti Prantsusmaalt Türki edasiseks nuumamiseks või tapmiseks 80 000 veist, misläbi Prantsusmaast sai Euroopa suurim eksportija.

Läbiviidud uuring näitab, et loomad on mõnikord läbinud 4000 km ilma joomata ja söömata. Pealegi rikkuvat transportijad ka määrust (EÜ) nr 1/2005, mille kohaselt tuleb loomad korrapäraste ajavahemike tagant maha laadida, et nad saaksid puhata. Uuringust selgub, et 2015. aastal kontrollitud 38 veokist rikkus 89% eeskirju.

Euroopa Liidu Kohus kinnitas isegi 2015. aasta aprillis, et ELi õigusnormid kehtivad ka transportimisel, isegi kui see toimub väljapoole liidu piire.

Kas komisjon on sellest CIWF ja teiste organisatsioonide poolt läbi viidud uuringust teadlik? Milliseid meetmeid võib komisjon võtta selleks, et tagada õigusnormide järgimise ja kontrollida tõhusamalt elusloomade transportimist?

Keel, milles küsimus esitati: FR
Õigusteave - Privaatsuspoliitika