Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 189kWORD 15k
24. kesäkuuta 2016
O-000096/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000096/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Aihe: Tuotantoeläinten kuljettaminen Turkkiin

Useat eläinsuojelujärjestöt ovat tutkineet viiden vuoden ajan epäinhimillisissä oloissa kuljetettavien tuhansien eläinten kaltoinkohtelua ja ovat julkaisseet shokeeraavan videon paljastaakseen tämän toiminnan.

Vuosina 2010–2014 EU:sta vietiin Turkkiin 1,5 miljoonaa lammasta ja nautaa. Vuonna 2015 Ranskasta vietiin 80 000 nautaa Turkkiin lihotettavaksi tai teuraaksi. Ranska on siis suurin eurooppalainen viejä.

Tutkimuksesta on ilmennyt, että eläimiä kuljetettiin joskus jopa 4 000 km ilman vettä tai ravintoa. Mikä vielä pahempaa, kuljettajat rikkoivat asetusta (EY) N:o 1/2005, jossa velvoitetaan purkamaan eläimet lastista säännöllisin väliajoin lepoa varten. Vuonna 2015 tarkastetusta 38 rekasta 89 prosenttia rikkoi säännöksiä.

Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti huhtikuussa 2015, että kuljetukseen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä myös rajojen ulkopuolella.

Onko komissio tietoinen tästä CIWF:n ja muiden järjestöjen tekemästä tutkimuksesta? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että elävien eläinten kuljetusta koskevia säännöksiä noudatetaan ja että kuljetuksia valvotaan paremmin?

Kysymyksen alkukieli: FR
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö