Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 16k
2016. június 24.
O-000096/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000096/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Tárgy: Tenyésztett állatok szállítása Törökországba

Több állatvédelmi szervezet öt éven keresztül vizsgálta és döbbenetes videofelvételt közzétéve leplezte le a méltatlan körülmények között utaztatott állatok ezreivel szemben alkalmazott rossz bánásmódot.

2010 és 2014 között az Európai Unió valamennyi tagállamából összesen 1,5 millió juhot és szarvasmarhát exportáltak Törökországba. 2015-ben hizlalás és vágás céljából 80 000 francia szarvasmarhát küldtek Törökországba, ezáltal Franciaország az exportőrök között az első helyre került.

A vizsgálat kimutatta, hogy az állatok olykor 4 000 kilométert utaztak étlen-szomjan. Még ennél is rosszabb, hogy a fuvarozók megszegték az 1/2005/EK rendeletet, amely kötelezően előírja, hogy az állatokat rendszeres időközönként pihenés céljából le kell engedni a gépjárművekről. A 2015-ben vizsgált 38 kamion 89 %-a sértette meg ezt a szabályt.

2015 áprilisában az Unió Bírósága ráadásul megerősítette, hogy az európai jogszabályok még a határokon kívülre történő fuvarozás esetében is alkalmazandók.

Tud a Bizottság a CIWF és más egyesületek által végzett nyomozásról? Milyen intézkedéseket foganatosíthat a Bizottság a jogszabályok betartásának biztosítása, valamint az élő állatok szállításának jobb ellenőrzése érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: FR
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat