Deputātu jautājumi
PDF 192kWORD 17k
2016. gada 24. jūnijs
O-000096/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000096/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Temats: Lauksaimniecības dzīvnieku transportēšana uz Turciju

Vairākas dzīvnieku aizsardzības apvienības piecus gadus ir veikušas izpēti un publiskojušas satriecošu videomateriālu, lai nosodītu vardarbību pret tūkstošiem dzīvnieku, kurus pārvadā nepieņemamos apstākļos.

Laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam 1,5 miljoni aitu un liellopu ir eksportēti no visas Eiropas Savienības uz Turciju. No Francijas 2015. gadā 80 000 liellopus nosūtīja uz Turciju, lai tur nobarotu vai nokautu, un līdz ar to Francija ir kļuvusi par lielāko eksportētāju Eiropā.

Veiktajā izpētē konstatēts, ka reizēm dzīvnieki ir pārvesti 4000 km, tos nedzirdinot un nebarojot. Vēl sliktāk, ka pārvadātāji neievēro Regulu (EK) Nr. 1/2005, kurā noteikts, ka dzīvnieki no transportlīdzekļa ir regulāri jāizlaiž uz atpūtas laiku. Apsekojums liecina, ka pārkāpumi pieļauti 89 % no 38 kravas automobiļiem, kuri pārbaudīti 2015. gadā.

Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada aprīlī pat apstiprināja, ka ES tiesību akti ir piemērojami arī transportēšanas laikā, pat pārrobežu pārvadājumiem.

Vai Komisija ir informēta par šo izpēti, ko veikusi CIWF un citas apvienības? Kādus pasākumus tā var veikt, lai liktu ievērot noteikumus un labāk kontrolētu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: FR
Juridisks paziņojums - Privātuma politika