Parlementaire vragen
PDF 97kWORD 15k
24 juni 2016
O-000096/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000096/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Betreft: Veevervoer naar Turkije

Een aantal verenigingen voor de bescherming van dieren hebben gedurende vijf jaar onderzoek verricht en een schokkende video gepubliceerd over de mishandeling van duizenden dieren die in onwaardige omstandigheden worden vervoerd.

Tussen 2010 en 2014 zijn uit de gehele Unie 1,5 miljoen schapen en runderen naar Turkije uitgevoerd. In 2015 zijn 80 000 Franse runderen naar Turkije vervoerd om daar te worden vetgemest en geslacht, waarmee Frankrijk de grootste Europese exporteur is.

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat de dieren soms 4 000 km afleggen zonder te eten of te drinken. Nog erger is dat de vervoerders waarschijnlijk inbreuk maken op Verordening (EG) nr. 1/2005, die het verplicht stelt de dieren regelmatig uit te laden voor een rustpauze. Uit het onderzoek blijkt dat op de 38 vrachtwagens die in 2015 werden geïnspecteerd, 89% in overtreding was.

In april 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zelfs bevestigd dat de Europese regelgeving ook van toepassing is tijdens vervoer buiten de grenzen van de Unie;

Is de Commissie op de hoogte van dit onderzoek dat werd verricht door CIWF en andere verenigingen? Welke maatregelen denkt zij te nemen om de regelgeving te doen naleven en het vervoer van levende dieren beter te controleren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR
Juridische mededeling - Privacybeleid