Parlamentarna vprašanja
PDF 191kWORD 17k
24. junij 2016
O-000096/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000096/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Zadeva: Prevoz rejnih živali v Turčijo

Več organizacij za zaščito živali je po petih letih raziskovanja objavilo šokanten video, s katerim obsojajo mučenje na tisoče živali, ki jih prevažajo v izredno slabih pogojih.

Med letoma 2010 in 2014 je bilo iz Evropske unije v Turčijo izvoženih 1,5 milijona glav ovac in goveda. Leta 2015 je bilo v Turčijo v pitanje ali zakol poslanih 80.000 glav francoskega goveda, kar pomeni, da je Francija največja evropska izvoznica.

Opravljena raziskava je pokazala, da živali včasih tudi na 4000 km dolgi poti niso dobile niti jesti niti piti. Kar je še huje, prevozniki naj bi kršili Uredbo (ES) št. 1/2005, v skladu s katero je treba živali v primernih časovnih razmikih iztovoriti, da se jim omogoči počitek. Od 38 tovornjakov, ki so jih pregledali leta 2015, jih je po podatkih raziskave 89 % kršilo predpise.

Aprila 2015 je Sodišče Evropske unije potrdilo, da evropski predpisi veljajo tudi za čas prevoza zunaj meja.

Ali je Komisija seznanjena s to raziskavo, ki so jo opravile organizacija za dobrobit živali CIWF in druge organizacije? S katerimi ukrepi namerava zagotoviti spoštovanje predpisov in boljši nadzor nad prevozom živih živali?

Izvirni jezik vprašanja: FR
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov