Parlamentsfrågor
PDF 97kWORD 16k
24 juni 2016
O-000096/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000096/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Angående: Transport av produktionsdjur till Turkiet

Ett flertal djurskyddsorganisationer har under en femårsperiod utfört en undersökning och offentliggjort en chockerande video för att rapportera om den plågsamma behandlingen av tusentals djur som transporteras under ovärdiga förhållanden.

Mellan 2010 och 2014 exporterades 1,5 miljoner får och kor från hela unionen till Turkiet. 2015 skickades 80 000 franska kor till Turkiet för att gödas eller slaktas, vilket gjorde Frankrike till den största europeiska exportören.

Undersökningen visar att djuren i vissa fall har transporterats 4 000 kilometer utan att få dricka eller äta. Än värre är det att transportföretagen påstås bryta mot förordning (EG) nr 1/2005 enligt vilken djuren med jämna mellanrum måste lossas för att få vila. Enligt undersökningen respekterade 89 procent av 38 kontrollerade lastbilar år 2015 inte bestämmelserna.

I april 2015 bekräftade Europeiska unionens domstol dessutom att den europeiska lagstiftningen också gäller under transport, även utanför gränserna.

Känner kommissionen till denna undersökning som har utförts av CIWF och andra organisationer? Vilka åtgärder kan kommissionen vidta för att se till att den europeiska lagstiftningen respekteras och bättre kontrollera transporter av levande djur?

Frågans originalspråk: FR
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy