Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 16k
2016. gada 24. jūnijs
O-000097/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000097/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, ENF grupas vārdā

 Temats: Genoma rediģēšanas tehnoloģijas: iespējas un riski

Jaunās genoma rediģēšanas tehnoloģijas, piemēram, CRISPR-Cas9 vai NgAgo, sniedz iespēju viegli mainīt DNS (aizstāt, dzēst, pievienot atkārtojumus u. c.) pat cilvēka genomā, un tas nemaksā dārgi. Lielākā daļa zinātnieku šīs tehnoloģijas ir atzinuši par gadsimta atklājumu.

Šīs metodes var izmantot gan lauksaimniecības, gan veselības aizsardzības jomā un tās rada jaunas tirgus iespējas, tomēr tās ir saistītas arī ar ievērojamiem ētiskas dabas jautājumiem, tostarp par lietošanas ierobežojumiem attiecībā uz cilvēku.

2015. gada decembrī Vašingtonā notika augstākā līmeņa sanāksme gēnu rediģēšanas jomā, kurā speciālisti no visas pasaules apsprieda ar cilvēku gēnu rediģēšanas pētījumiem saistītos zinātniskos, ētiskos un pārvaldības jautājumus. Pa šo laiku Zviedrija un Apvienotā Karaliste jau ir atļāvušas eksperimentus ar ģenētiski modificētiem cilvēka embrijiem.

Amerikas Savienoto Valstu administrācija ir atzinusi, ka ar CRISPR metodi izstrādātām nebrūnējošām sēnēm nav piemērojami nevieni spēkā esošie noteikumi. Cūkas tiek izmantotas cilvēku orgānu audzēšanai.

Komisijai ir par vēlu sniegt nostāju par tādām jau novecojušām gēnu rediģēšanas sistēmām kā cinka pirkstu nukleāzes (ZFN) un transkripcijas aktivatoram līdzīgas efektora nukleāzes (TALEN) sistēmas, tomēr šos nu jau vecos rīkus strauji aizstāj jaunākas gēnu rediģēšanas metodes.

Vai šajā sakarībā Komisija paredz iesniegt priekšlikumu ar mērķi reglamentēt ES un ārpus tās ražotu barību un pārtiku, kas iegūta, izmantojot gēnu rediģēšanu? Vai Komisija plāno ar dalībvalstīm apspriest attiecīgos ētiskas dabas jautājumus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika