Procedura : 2016/2705(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000099/2016

Teksty złożone :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Debaty :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 16k
28 czerwca 2016
O-000099/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000099/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

 Przedmiot: Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

2. cel zrównoważonego rozwoju i powiązane z nim założenia mają na celu eliminację głodu i niedożywienia do 2030 r., zwłaszcza poprzez zwiększenie wydajności drobnych producentów rolnych i doprowadzenie do zrównoważonego i odpornego na zmianę klimatu rolnictwa oraz systemów żywnościowych zdolnych do zapewnienia żywności populacji światowej, której oczekiwana liczebność ma wynieść 8,5 mld.

W 2012 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia zatwierdziło zestaw sześciu światowych celów w zakresie żywienia na rok 2025, w tym cel zmniejszenia o 40 % liczby dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpiących na zahamowanie wzrostu. Obecnie 159 mln dzieci cierpi na zahamowanie wzrostu (zbyt niski wzrost w porównaniu do wieku), zaś 50 mln na zahamowanie przyrostu masy ciała (wychudzenie, często kojarzone z ostrym głodem). Niedożywienie powoduje zmniejszenie zdolności fizycznych i poznawczych i napędza cykl ubóstwa. Jednak poziom inwestycji w żywienie jest nadal niewystarczający. W 2014 r. na interwencje ukierunkowane na najbardziej bezpośrednie przyczyny niedożywienia przeznaczono zaledwie 0,57 % światowej oficjalnej pomocy rozwojowej.

W planie Komisji dotyczącym działania na rzecz żywienia zobowiązano się do ograniczenia liczby dzieci cierpiących na zahamowanie wzrostu o 7 mln do 2025 r. Jednakże z całkowitej kwoty 3,5 mld EUR 3,1 mld EUR przeznaczono na newralgiczne interwencje związane z żywieniem, a zaledwie 400 mln euro na specjalne interwencje na rzecz żywienia. W sprawozdaniu okresowym na temat planu działania na rzecz żywienia stwierdzono, że oprócz zahamowania wzrostu znaczenie dla zdrowia publicznego mają też inne przejawy niewłaściwego odżywiania, takie jak zahamowanie przyrostu masy ciała.

Kilka niedawno opublikowanych studiów przypadków poświęconych bezpieczeństwu żywnościowemu i żywieniowemu pokazuje, że rozwój siatek bezpieczeństwa socjalnego jest kluczowym elementem zwiększania odporności społeczności na niedobory pożywienia.

W związku z powyższym Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jaki sposób Komisja zamierza odnieść się do innych form niedożywienia, takich jak zahamowanie przyrostu masy ciała?

2. Czy Komisja planuje zwiększyć inwestycje w specjalne interwencje na rzecz żywienia, biorąc pod uwagę aktualną ogromną lukę w finansowaniu?

3. Jakie działania podejmuje Komisja w celu zapewnienia, że w niedalekiej przyszłości odbędzie się międzynarodowe spotkanie w sprawie zobowiązań na rzecz paktu „Żywienie na rzecz wzrostu”?

4. Czy Komisja przedstawi inicjatywy zmierzające do wspierania rozwoju siatek bezpieczeństwa socjalnego w krajach rozwijających się?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności