Întrebare parlamentară - O-000099/2016Întrebare parlamentară
O-000099/2016

  Următoarele etape în vederea îndeplinirii obiectivelor globale și a angajamentelor UE în materie de nutriție și securitate alimentară în lume

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000099/2016
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Linda McAvan, în numele Comisia pentru dezvoltare

  Procedură : 2016/2705(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000099/2016
  Texte depuse :
  O-000099/2016 (B8-0717/2016)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 2 și obiectivele sale asociate au ca scop eradicarea foametei și malnutriției până în 2030, în special prin creșterea productivității micilor proprietari agricoli, creând o agricultură și sisteme alimentare sustenabile și rezistente la schimbările climatice, capabile să hrănească o populație mondială estimată la 8,5 miliarde de persoane.

  În 2012, Adunarea Mondială a Sănătății a aprobat un set de șase obiective globale în materie de nutriție pentru 2025, inclusiv obiectivul de a reduce cu 40 % numărul de cazuri de retard de creștere în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani. În prezent, 159 de milioane de copii suferă de retard de creștere (prezintă o înălțime prea mică în raport cu vârsta) și 50 de milioane de copii suferă de slăbire cu emaciere musculară (greutate scăzută în raport cu înălțimea, adesea asociată cu foametea extremă). Malnutriția cauzează diminuarea capacităților fizice și cognitive și alimentează ciclul sărăciei. Totuși, investițiile în nutriție sunt în continuare insuficiente. În 2014, intervențiile care au vizat cauzele imediate ale subnutriției au beneficiat doar de 0,57 % din asistența oficială pentru dezvoltare la nivel mondial.

  Planul de acțiune al Comisiei pentru nutriție s-a angajat să reducă numărul cazurilor de retard de creștere în rândul copiilor cu 7 milioane până în 2025. Totuși, dintr-un angajament total de 3,5 miliarde EUR, 3,1 miliarde EUR sunt dedicate intervențiilor sensibile la chestiunea nutriției și doar 400 de milioane măsurilor specifice acesteia. În raportul intermediar referitor la planul de acțiune privind nutriția se recunoaște că, pe lângă retardul de creștere, și alte forme de malnutriție, cum ar fi slăbirea cu emaciere musculară, sunt relevante pentru sănătatea publică.

  Mai multe studii de caz publicate recent privind securitatea alimentară și nutrițională indică faptul că dezvoltarea de rețele de securitate socială este un element esențial pentru creșterea rezilienței comunităților la lipsa hranei.

  Ținând seama de acest context, Comisia pentru dezvoltare adresează Comisiei următoarele întrebări:

  1. Cum intenționează Comisia să abordeze problema altor forme de subnutriție, cum ar fi slăbirea cu emaciere musculară?

  2. Intenționează Comisia să sporească investițiile sale în intervenții specifice în domeniul nutriției, având în vedere deficitul actual enorm în materie de finanțare?

  3. Ce măsuri prevede Comisia pentru a garanta organizarea la nivel internațional, în viitorul apropiat, a unui eveniment pe tema nutriției pentru creștere care să reunească potențialii donatori?

  4. Va prezenta Comisia inițiative menite să sprijine dezvoltarea rețelelor de securitate socială în țările în curs de dezvoltare?