Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 97kWORD 16k
28. juni 2016
O-000100/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000100/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Om: Samarbejdsaftale med Philip Morris International (PMI)

Aftalen med Philip Morris International udløber den 9. juli 2016.

Den 9. marts 2016 vedtog Parlamentet en beslutning med anmodning til Kommissionen om ikke at forny, forlænge eller genforhandle aftalen ud over den nuværende udløbsdato.

Der blev givet udtryk for, at en fornyelse af aftalen med Philip Morris International ville sende et negativt og kontraproduktivt budskab til tredjelande om, at EU indlader sig på uhensigtsmæssig interaktion med tobaksindustrien, og dermed underminere EU's ry som førende kraft på området for tobakskontrol.

Den 20 maj 2016 trådte tobaksvaredirektivet, der indeholder et lovmæssigt krav om, at tobaksselskaberne skal indføre et følge- og sporingssystem og sikre dets uafhængighed og gennemsigtighed, i kraft i alle EU-medlemsstater.

Den 7. juni 2016 gav Parlamentet sit samtykke til at ratificere Verdenssundhedsorganisationens (WHO) protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer (FCTC-protokollen). Den 17. juni 2016 gjorde medlemsstaterne det samme i Rådet og vedtog formelt de to afgørelser, der giver mulighed for at deponere EU's ratifikationsdokumenter i FN's hovedkvarter i New York.

Samarbejdsaftaler med tobaksindustrien om bekæmpelse af ulovlig handel er i modstrid med artikel 8, stk. 12, i FCTC-protokollen, hvoraf det fremgår, at forpligtelser, der pålægges en part, ikke skal udføres af eller uddelegeres til tobaksindustrien.

Agter Kommissionen i betragtning af ovenstående at forny, forlænge eller genforhandle aftalen med Philip Morris International, som udløber den 9. juli 2016?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik