Parlamenti kérdések
PDF 197kWORD 16k
2016. június 28.
O-000100/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000100/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Tárgy: A Philip Morris Internationallel (PMI) kötött együttműködési megállapodás

A Philip Morris Internationallel kötött megállapodás 2016. július 9-én lejár.

2016. március 9-én a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felkéri a Bizottságot, hogy a megállapodás lejártát követően tartózkodjon annak megújításától, meghosszabbításától vagy újratárgyalásától.

Az ebben megfogalmazott álláspontunk szerint a PMI-megállapodás megújítása azt a káros és az elérni kívánt hatással éppen ellentétes üzenetet hordozná a harmadik országok számára, hogy az Unió helytelen kapcsolatot ápol a dohányiparral, és ez az üzenet ártana az Unió hírnevének, amelyet a dohányzás visszaszorításának globális éllovasaként szerzett.

2016. május 20-án az Unió összes tagállamában hatályba lépett a dohánytermékekről szóló irányelv, amely jogi követelményként írja elő a dohányvállalatok számára, hogy nyomon követési rendszert alakítsanak ki, és biztosítsák egyúttal annak függetlenségét és átláthatóságát.

2016. június 7-én a Parlament egyetértett a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló ENSZ-jegyzőkönyv (FCTC-jegyzőkönyv) ratifikálásával. 2016. június 17-én a tagállamok is beleegyezésüket adták a Tanácsban, és hivatalosan elfogadták azt a két döntést, amelyek lehetővé tették az Unió megerősítési okmányainak letétbe helyezését az Egyesült Nemzetek New York-i székházában.

A dohányipar képviselőivel az illegális kereskedelem elleni küzdelemről kötött együttműködési megállapodások sértik az FCTC-jegyzőkönyv 8. cikkének (12) bekezdésében foglaltakat, amelyek szerint „a felekre vonatkozó kötelezettségeket a dohányipar nem teljesítheti, és azokat a dohányiparra nem lehet továbbhárítani.”

A fenti fejleményekre tekintettel szándékában áll-e a Bizottságnak a 2016. július 9-én hatályát vesztő PMI-megállapodás megújítása, meghosszabbítása vagy újratárgyalása?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat