Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 17k
2016 m. birželio 28 d.
O-000100/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000100/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Tema: Bendradarbiavimo susitarimas su "Philip Morris International"

Susitarimas su „Philip Morris International“ (PMI) galioja iki 2016 m. liepos 9 d.

2016 m. kovo 9 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje prašo Komisiją pasibaigus susitarimo galiojimui jo neatnaujinti, neišplėsti arba iš naujo dėl jo nesiderėti.

Išreikšta nuomonė, kad susitarimo su PMI atnaujinimas būtų neigiamą ir priešingą poveikį trečiosioms šalims turintis ženklas, kad ES palaiko nederamus ryšius su tabako pramonės subjektais, taip darydamas žalą savo, tabako kontrolės srityje pasaulio mastu pirmaujančios institucijos, reputacijai.

2016 m. gegužės 20 d. visose ES valstybėse narėse įsigaliojo Tabako produktų kontrolės direktyva, kurioje nustatytas teisinis reikalavimas tabako įmonėms nustatyti stebėjimo ir sekimo sistemą ir užtikrinti jos nepriklausomumą bei skaidrumą.

2016 m. birželio 7 d. Parlamentas pritarė tam, kad būtų ratifikuota Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo. 2016 m. birželio 17 d. valstybės narės laikėsi tos pačios politikos Taryboje ir oficialiai priėmė du sprendimus pagal kuriuos galima Jungtinių Tautų buveinėje Niujorke deponuoti ratifikavimo dokumentus.

Bendradarbiavimo susitarimai su tabako pramone dėl kovos su neteisėta prekyba prieštarauja Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo 8 straipsnio 12 punktui, kuriame teigiama, kad „Protokolo įpareigojimų negali vykdyti tabako pramonės bendrovės ir jie negali būti joms perduodami“.

Ar Komisija, atsižvelgdama į šiuos įvykius, planuoja atnaujinti ar išplėsti susitarimą su PMI, kurio galiojimas baigsis 2016 m. liepos 9 d., arba iš naujo dėl jo derėtis?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika