Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 16k
2016. gada 28. jūnijs
O-000100/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000100/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Temats: Sadarbības nolīgums ar Philip Morris International (PMI)

Philip Morris International (PMI) nolīguma termiņš beidzas 2016. gada 9. jūlijā.

Parlaments 2016. gada 9. martā pieņēma rezolūciju, kurā tas lūdz Komisiju šo līgumu neatjaunot, nepagarināt tā termiņu vai atkārtoti neapspriest to pēc pašreizējā termiņa beigām.

Mēs paudām uzskatu, ka PMI nolīguma atjaunošana būtu kaitējošs un pretrunīgs signāls trešām valstīm, proti, ka ES iesaistās nepieņemamā sadarbībā ar tabakas nozares pārstāvjiem, kaitējot ES reputācijai kā pasaules līderim tabakas uzraudzības jomā.

Tabakas izstrādājumu direktīva, kurā tabakas nozares uzņēmumiem ir paredzēta juridiska prasība ieviest izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu un nodrošināt šīs sistēmas neatkarību un pārredzamību, 2016. gada 20. maijā stājās spējā visās ES dalībvalstīs.

Parlaments 2016. gada 7. jūnijā deva savu piekrišanu ratificēt Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu (FCTC protokols). 2016. gada 17. jūnijā dalībvalstis deva savu piekrišanu Padomē un oficiāli pieņēma divus lēmumus, kas ļauj ES ratificēšanas instrumentus deponēt Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā.

Sadarbības nolīgumi ar tabakas nozares pārstāvjiem par nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu ir pretrunā FCTC protokola 8. panta 12. punktam, kurā noteikts, ka līgumslēdzējai pusei uzticētos pienākumus neveic tabakas nozares pārstāvji un tos nedeleģē šīs nozares pārstāvjiem.

Ņemot vērā šos apsvērumus, vai Komisija plāno atjaunot PMI nolīgumu, pagarināt tā termiņu vai atkārtoti apspriest šo nolīgumu, kura termiņš beidzas 2016. gada 9. jūlijā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika