Întrebări parlamentare
PDF 196kWORD 16k
28 iunie 2016
O-000100/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000100/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

 Subiect: Acordul de cooperare cu Philip Morris International (PMI)

Acordul cu Philip Morris International (PMI) urmează să expire la 9 iulie 2016.

La 9 martie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care invită Comisia să nu reînnoiască, prelungească sau renegocieze acordul dincolo de data actuală de expirare.

Am exprimat convingerea că reînnoirea acordului PMI ar transmite țărilor terțe un mesaj dăunător și contraproductiv referitor la faptul că UE interacționează în mod necorespunzător cu industria tutunului, subminându-și reputația de lider mondial în ceea ce privește controlul tutunului.

La 20 mai 2016, Directiva privind produsele din tutun, care prevede o cerință legală pentru companiile de tutun de a introduce un sistem de urmărire și localizare și de a asigura independența și transparența, a intrat în vigoare în toate statele membre ale UE.

La 7 iunie 2016, Parlamentul și-a dat acordul pentru ratificarea Protocolului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun (Protocolul CCCT). La 17 iunie 2016, statele membre au urmat această acțiune în cadrul Consiliului și au adoptat în mod oficial două decizii care să permită depunerea instrumentelor de ratificare ale UE la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

Acordurile de cooperare cu industria tutunului privind combaterea comerțului ilicit contravin articolul 8 alineatul (12) din Protocolul CCCT, care precizează că „obligațiile atribuite unei părți nu sunt îndeplinite sau delegate industriei tutunului”.

Având în vedere aceste evoluții, intenționează Comisia să reînnoiască, să prelungească sau să renegocieze acordul PMI, care urmează să expire la 9 iulie 2016?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate