Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000102/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000102/2016 (B8-0714/2016)

Keskustelut :

PV 15/09/2016 - 17
CRE 15/09/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 95kWORD 15k
5. heinäkuuta 2016
O-000102/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000102/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Silvia Costa, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Sopupelit
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Laittomaan vedonlyöntiin liittyvä urheilukilpailujen manipulointi on todellinen uhka urheilun rehellisyydelle. Parlamentti on toistuvasti korostanut sitoutumistaan sopupelien torjuntaan, ja se on vahvistanut suhtautuvansa myönteisesti urheilukilpailujen manipulointia koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen.

Parlamentti antaa tunnustuksen komission roolille neuvotteluprosessissa samoin kuin sen ehdotukselle, että EU allekirjoittaisi sopimuksen. Parlamentti pitää myös erittäin tärkeänä, että EU ja jäsenvaltiot osallistuvat valvontajärjestelmän perustamiseen ja toiminnallisen yhteistyön kehittämiseen yleissopimuksen alaisuudessa sen voimaantulosta lähtien.

Parlamentti pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana, että yleissopimuksen voimaantulo on nyt viivästynyt.

On pantava merkille, että jäsenvaltioissa on laaja tuki tämän yleissopimuksen nopealle voimaantulolle. Jotkin jäsenvaltioista olisivat valmiita allekirjoittamaan sen, mutta eivät yksinkertaisesti pysty tekemään niin EU:n sisäisiin menettelyihin liittyvistä syistä ja yhden maan poliittisen vastustuksen vuoksi.

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta tämä pattitilanne voidaan purkaa ja jotta jäsenvaltiot – joilla oli keskeinen rooli tämän yleissopimuksen valmistelussa – voisivat allekirjoittaa ja ratifioida sopimuksen mahdollisimman nopeasti?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö