Процедура : 2016/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000103/2016

Внесени текстове :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Разисквания :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.6

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 195kWORD 15k
12 юли 2016 г.
O-000103/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000103/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Giovanni La Via, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Peter Liese, от името на групата PPE
Jo Leinen, от името на групата S&D
Julie Girling, от името на групата ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE
Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL
Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE
Marco Affronte, от името на групата EFDD

 Относно: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Какви действия предприема Съветът, за да гарантира, че Конференцията по изменението на климата COP22 в Маракеш ще постигне значителен напредък по отношение на:

– напредване по ключовите елементи на Парижкото споразумение, включително подобрена рамка за прозрачност, подробности за глобален преглед, допълнителни насоки относно национално определени приноси (НОП), както и механизъм, който да улеснява изпълнението и да насърчава спазването;

– оформяне на улесняващия диалог за 2018 г., който ще бъде ключова възможност да се прекратят продължаващите различия по отношение на смекчаване на последиците от изменението на климата, като се имат предвид настоящите планирани национално определени приноси; както и

– увеличаване на мобилизирането на финансови средства за борбата с изменението на климата с оглед на постигането на общата цел от 100 милиарда щатски долара годишно в периода до 2020 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност