Postup : 2016/2814(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000103/2016

Předložené texty :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Rozpravy :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.6

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 191kWORD 17k
12. července 2016
O-000103/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000103/2016
Radě
článek 128 jednacího řádu
Giovanni La Via, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Peter Liese, za skupinu PPE
Jo Leinen, za skupinu S&D
Julie Girling, za skupinu ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, za skupinu ALDE
Estefanía Torres Martínez, za skupinu GUE/NGL
Bas Eickhout, za skupinu Verts/ALE
Marco Affronte, za skupinu EFDD

 Předmět: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22)
 Odpověď na plenárním zasedání 

Jaké kroky podniká Rada s cílem zajistit, aby na klimatické konferenci COP 22 v Marrákeši došlo k významnému pokroku, pokud jde o:

– dosažení pokroku v otázce klíčových prvků pařížské dohody, včetně posíleného rámce pro transparentnost, detailů celkového hodnocení, dalších pokynů ohledně vnitrostátně stanovených příspěvků a mechanismu usnadňujícího provádění a podporujícího dodržování této dohody;

– utváření facilitačního dialogu na rok 2018, jenž bude klíčovou příležitostí k překonání přetrvávajících nedostatků v oblasti zmírňování změny klimatu vzhledem ke stávajícím zamýšleným vnitrostátně stanoveným příspěvkům; a dále

– zvýšení objemu finančních prostředků určených na opatření v oblasti změny klimatu, aby bylo do roku 2020 dosaženo společného cíle ve výši 100 miliard USD ročně?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí