Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000103/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000103/2016

  FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22)

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000103/2016
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Giovanni La Via, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Peter Liese, for PPE-Gruppen
  Jo Leinen, for S&D-Gruppen
  Julie Girling, for ECR-Gruppen
  Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen
  Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen
  Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen
  Marco Affronte, for EFDD-Gruppen

  Procedure : 2016/2814(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000103/2016
  Indgivne tekster :
  O-000103/2016 (B8-0718/2016)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Hvilke foranstaltninger påtænker Rådet at træffe for at sikre, at klimakonferencen i Marrakesh (COP22) gør væsentlige fremskridt med hensyn til:

  – at komme videre med de vigtigste punkter i Parisaftalen, herunder en udvidet ramme for gennemsigtighed, oplysninger om status på verdensplan, yderligere retningslinjer for de nationalt bestemte bidrag (NDC) samt en mekanisme, der kan lette gennemførelse og fremme overholdelse

  – at udforme den forberedende dialog i 2018, som frembyder en central lejlighed til at afhjælpe den vedvarende mangel på foranstaltninger til at modvirke klimaændringer i betragtning af de nuværende tilsigtede nationalt bestemte bidrag (INDC), og

  – at øge mobiliseringen af klimafinansieringen for at nå det fælles mål på 100 mia. USD om året inden 2020?