Menetlus : 2016/2814(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000103/2016

Esitatud tekstid :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Arutelud :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 16k
12. juuli 2016
O-000103/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000103/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Giovanni La Via, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Peter Liese, fraktsiooni PPE nimel
Jo Leinen, fraktsiooni S&D nimel
Julie Girling, fraktsiooni ECR nimel
Gerben-Jan Gerbrandy, fraktsiooni ALDE nimel
Estefanía Torres Martínez, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marco Affronte, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22)
 Vastus täiskogul 

Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et tagada Marrakechi kliimakonverentsil COP 22 märkimisväärsete edusammude tegemine selleks, et:

– liikuda edasi Pariisi kokkuleppe põhielementide osas, mille hulka kuuluvad tõhustatud läbipaistvusraamistik, ülemaailmse ülevaate üksikasjad, täiendav juhendamine riiklikult kindlaks määratud panuste küsimuses ning mehhanism rakendamise hõlbustamiseks ja järgimise edendamiseks;

– kujundada 2018. aasta hõlbustav dialoog, mis on tähtsaim võimalus kaotada püsiv lõhe leevendamispüüdluste ja vajaliku heitkoguste vähendamise taseme vahel, arvestades praeguseid riiklikult kindlaks määratud panuseid, ning

– suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist, et saavutada 2020. aastaks ühine eesmärk 100 miljardit USA dollarit aastas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika