Menettely : 2016/2814(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000103/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Keskustelut :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.6

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 16k
12. heinäkuuta 2016
O-000103/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000103/2016
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Peter Liese, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Julie Girling, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marco Affronte, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä varmistaakseen, että Marrakeshissa järjestettävä COP 22 -ilmastokokous edistyy merkittävästi seuraavissa kysymyksissä:

– Pariisin sopimuksen pääkohtien täytäntöönpanon edistäminen, mukaan luettuina avoimuuskehyksen parantaminen, maailmanlaajuisen ilmastotaseen yksityiskohdat, kansallisesti määriteltyjä panoksia koskeva lisäohjeistus sekä mekanismi täytäntöönpanon helpottamiseksi ja sääntöjen noudattamisen edistämiseksi;

– vuoden 2018 taustoittavan vuoropuhelun kehittäminen, koska siitä muodostuu yksi tärkeimmistä keinoista täyttää edelleen olemassa olevat ilmastonsuojelun puutteet suunnitellut kansallisesti määritellyt panokset huomioon ottaen; ja

– ilmastorahoituksen lisääminen, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin yhteinen tavoite 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin sijoittamisesta vuosittain?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö