Parlamentarno pitanje - O-000103/2016Parlamentarno pitanje
O-000103/2016

  Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22)

  Pitanje za usmeni odgovor O-000103/2016
  upućena Vijeću
  članak 128
  Giovanni La Via, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  Peter Liese, u ime Kluba PPE
  Jo Leinen, u ime Kluba S&D
  Julie Girling, u ime Kluba ECR
  Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba ALDE
  Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba GUE/NGL
  Bas Eickhout, u ime Kluba Verts/ALE
  Marco Affronte, u ime Kluba EFDD

  Postupak : 2016/2814(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000103/2016
  Podneseni tekstovi :
  O-000103/2016 (B8-0718/2016)
  Doneseni tekstovi :

  Koje korake Vijeće poduzima kako bi se pobrinulo da će se na Konferenciji o klimatskim promjenama u Marakešu (COP22) postići znatan napredak u pogledu:

  – ključnih dijelova Pariškog sporazuma, što uključuje unaprijeđeni okvir za transparentnost, pojedinosti u vezi s pregledom globalnog stanja, daljnje smjernice u vezi s doprinosima utvrđenim na nacionalnoj razini (NDC) i mehanizam za olakšavanje provedbe i promicanje sukladnosti;

  – oblikovanja „pospješujućeg dijaloga” koji će se održati 2018. i koji će predstavljati ključnu priliku za uklanjanje konstantnih odstupanja u ublažavanju klimatskih promjena s obzirom na trenutačne predviđene i na nacionalnoj razini određene doprinose (INDC); te

  – povećanja mobilizacije sredstava za borbu protiv klimatskih promjena kako bi se do 2020. postigao zajednički cilj od 100 milijardi USD godišnje?