Parlamento klausimas - O-000103/2016Parlamento klausimas
O-000103/2016

2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000103/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu
Peter Liese, PPE frakcijos vardu
Jo Leinen, S&D frakcijos vardu
Julie Girling, ECR frakcijos vardu
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL frakcijos vardu
Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu
Marco Affronte, EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2814(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000103/2016
Pateikti tekstai :
O-000103/2016 (B8-0718/2016)
Priimti tekstai :

Kokių veiksmų imasi Taryba, kad užtikrintų, kad Klimato kaitos konferencijoje Marakeše (COP 22) būtų padaryta pastebima pažanga siekiant:

– pasistūmėti į priekį pagrindiniais Paryžiaus susitarimo klausimais, įskaitant sustiprintą skaidrumo sistemą, visuotinės padėties vertinimo detales, tolesnes gaires dėl nacionaliniu lygmeniu nustatomų įpareigojančių veiksmų ir mechanizmą, kuris padėtų įgyvendinti susitarimą ir skatintų jo laikytis,

– suformuoti 2018 m. palankesnių sąlygų sudarymo dialogą, kuris bus pagrindinė proga panaikinti nuolatinį klimato kaitos švelninimo užmojų atotrūkį dabartinių numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatomų įpareigojančių veiksmų srityje, ir

– klimato kaitos veiksmams skirti vis daugiau lėšų, kad iki 2020 m. būtų pasiektas bendras tikslas per metus skirti 100 mlrd. JAV dolerių?