Procedūra : 2016/2814(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000103/2016

Iesniegtie teksti :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debates :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.6

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 16k
2016. gada 12. jūlijs
O-000103/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000103/2016
Padomei
Reglamenta 128. pants
Giovanni La Via, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā
Peter Liese, PPE grupas vārdā
Jo Leinen, S&D grupas vārdā
Julie Girling, ECR grupas vārdā
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE grupas vārdā
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL grupas vārdā
Bas Eickhout, Verts/ALE grupas vārdā
Marco Affronte, EFDD grupas vārdā

 Temats: ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 22. sesijas (COP 22) 2016. gada sanāksme Marrākešā (Marokā)
 Atbilde plenārsēdē 

Kādus pasākumus Padome veic, lai nodrošinātu, ka Klimata pārmaiņu konferences COP 22 sanāksmē Marrākešā tiek panākts būtisks progress:

– sekmīgāk īstenojot Parīzes nolīguma galvenos elementus, tostarp veicinot labāku pārredzamības sistēmu, sīkāku globālās izsvēršanas procesu, turpmāku vadlīniju izstrādi attiecībā uz nacionāli noteikto devumu, kā arī mehānismu, kas atvieglo īstenošanu un veicina izpildi;

– nosakot to, kā 2018. gadā būtu īstenojams veicinošais dialogs, jo tā būs viena no galvenajām iespējām novērst klimata pārmaiņu mazināšanas mērķu neatbilstību, kas joprojām pastāv saistībā ar iecerēto valsts noteikto devumu; un

– vērienīgāk mobilizējot finansējumu klimata pārmaiņu jomā, lai līdz 2020. gadam sasniegtu kopīgo mērķi — šīs jomas finansēšanai katru gadu atvēlēt USD 100 miljardus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika