Mistoqsija Parlamentari - O-000103/2016Mistoqsija Parlamentari
O-000103/2016

Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22)

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000103/2016
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Peter Liese, f'isem il-Grupp PPE
Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Julie Girling, f'isem il-Grupp ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE
Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marco Affronte, f'isem il-Grupp EFDD

Proċedura : 2016/2814(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000103/2016
Testi mressqa :
O-000103/2016 (B8-0718/2016)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

X'azzjoni qiegħed jieħu l-Kunsill biex jiżgura li l-Konferenza COP22 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx tagħmel progress sinifikanti sabiex:

– timxi 'l quddiem fir-rigward tal-elementi importanti tal-Ftehim ta' Pariġi, inklużi qafas ta' trasparenza mtejjeb, dettalji tal-bilanċ globali, gwida ulterjuri dwar l-NDCs, u mekkaniżmu biex jiffaċilita l-implimentazzjoni u jippromwovi l-konformità;

– tagħti forma lid-djalogu faċilitattiv tal-2018 li se jkun opportunità importanti sabiex jingħalaq id-distakk persistenti fir-rigward tal-mitigazzjoni minħabba l-INDCs attwali; u

– iżżid il-mobilizzazzjoni tal-finanzjament għall-klima sabiex jinkiseb l-għan konġunt ta' USD 100 biljun fis-sena sal-2020?