Procedure : 2016/2814(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000103/2016

Ingediende teksten :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debatten :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Stemmingen :

PV 06/10/2016 - 5.6

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 15k
12 juli 2016
O-000103/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000103/2016
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Giovanni La Via, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Peter Liese, namens de PPE-Fractie
Jo Leinen, namens de S&D-Fractie
Julie Girling, namens de ECR-Fractie
Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie
Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie
Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie
Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie

 Betreft: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22)
 Antwoord plenaire 

Wat doet de Raad om ervoor te zorgen dat er op de klimaatconferentie in Marrakech (COP22) aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt inzake:

– vorderingen op de centrale punten van de Overeenkomst van Parijs, waaronder een kader voor meer transparantie, bijzonderheden van de mondiale inventarisatie, nadere richtsnoeren inzake NDC's (nationaal vastgestelde bijdragen), en een mechanisme om de uitvoering te faciliteren en de naleving te bevorderen;

– de invulling van de faciliterende dialoog in 2018, die een belangrijke kans biedt om, uitgaande van de huidige INDC's (voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen), de aanhoudende kloof bij de mitigatie-inspanningen te dichten; en

– het vrijmaken van meer geld voor klimaatmaatregelen, om het gezamenlijke doel van 100 miljard USD per jaar tegen 2020 te kunnen halen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid