Procedura : 2016/2814(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000103/2016

Teksty złożone :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debaty :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Głosowanie :

PV 06/10/2016 - 5.6

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 194kWORD 17k
12 lipca 2016
O-000103/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000103/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Peter Liese, w imieniu grupy PPE
Jo Leinen, w imieniu grupy S&D
Julie Girling, w imieniu grupy ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE
Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy GUE/NGL
Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE
Marco Affronte, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Jakie działania podejmuje Rada, aby 22. konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP 22), która odbędzie się w Marrakeszu, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

– realizacji takich kluczowych elementów porozumienia paryskiego jak wzmocnione ramy przejrzystości, szczegóły dotyczące globalnej oceny, dalsze wytyczne dotyczące ustalonych na szczeblu krajowym wkładów (NDC) oraz mechanizm ułatwiający wdrażanie i wspierający zgodność z przepisami;

– nadania kształtu dialogowi pomocniczemu zaplanowanemu na 2018 r., który będzie doskonałą okazją do poradzenia sobie z wciąż niedostatecznym łagodzeniem zmiany klimatu, zważywszy na obecne zaplanowane, ustalone na szczeblu krajowym wkłady (INDC) oraz

– intensywniejszego uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu, co pozwoli zrealizować wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności